คู่มือสอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม. มีสรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม. พร้อมตัอย่างแนวข้อสอบให้ฝึกทำ ครอบคลุมเนื้อตามประกาศสอบล่าสุด และมีเฉลยให้ตรวจทานทบทวนความถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมฝนการสอบ

Active Filters: Clear Filters